[2021] Tổng kết tuần W13-14 – Chuẩn bị cho Tri-Factor Vietnam

Trong khi chờ đợi hình ảnh đẹp từ BTC Tri-Factor Vietnam 2021 để viết bài kí sự, mình chia sẻ nhanh tổng kết 2 tuần W13-14 vừa qua. Hoạt động chủ yếu xoay quanh việc chuẩn bị cho giả ba môn phối hợp Tri-Factor Vietnam diễn ra vào ngày 11/04. Mình tham gia Tri-Factor Vietnam …

Bài viết [2021] Tổng kết tuần W13-14 – Chuẩn bị cho Tri-Factor Vietnam bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *