[2021] Tổng kết tuần 11 & 12 – Bye bye DLUT, luyện thói quen dậy sớm, đạp xe 135km,…

Thời gian trôi nhanh ghê! Ào cái đã bay hết 12 tuần đầu tiên của năm 2021. Đại dịch COVID-19 vẫn là nỗi lo, có thể gây ra tai họa bất cứ lúc nào. Anh em dân chạy, dân tri như mình giờ toàn phải tập luyện trong thấp thỏm, chẳng biết tương lai ngày …

Bài viết [2021] Tổng kết tuần 11 & 12 – Bye bye DLUT, luyện thói quen dậy sớm, đạp xe 135km,… bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *