[Zwift Running] Lựa chọn thiết bị chơi chạy bộ trên Zwift

Khi quyết định đầu tư mua máy chạy bộ hồi đầu tháng 4, kế hoạch của mình là tìm ra được bộ thiết bị có thể chơi chạy bộ trên Zwift. Đã tốn $15 / tháng để chơi đạp xe trên Zwift rồi, phải cố gắng tối ưu hóa chi phí. Zwift không chỉ hỗ […]

Bài viết [Zwift Running] Lựa chọn thiết bị chơi chạy bộ trên Zwift bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *