[Zwift Running] Đánh giá NPE Runn… Smart Treadmill Sensor – Giải pháp hoàn hảo cho chạy bộ trên Zwift

Trong bài viết đầu tiên về Zwift Running, mình đã giới thiệu về các thiết bị giúp bạn chơi chạy bộ trên Zwift: Treamill thông minh hỗ trợ Zwift Footpod Đồng hồ Garmin Giày thông minh Cảm biến thông minh RUNN™ Mỗi giải pháp có ưu / nhược điểm khác nhau, tuỳ theo ngân sách […]

Bài viết [Zwift Running] Đánh giá NPE Runn… Smart Treadmill Sensor – Giải pháp hoàn hảo cho chạy bộ trên Zwift bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *