Yêu Chạy bộ lên 8 tuổi và câu chuyện về sự chuyên cần

Hôm nay 31/01 là sinh nhật của blog Yêu Chạy Bộ, đánh dấu chặng đường 8 năm chém gió, chia sẻ đam mê chạy bộ của mình: 2014 – 2022. HAPPY BIRTHDAY!!! Mấy hôm nay mình ngồi suy nghĩ mãi xem nên chém gió gì trong bài viết mừng sinh nhật này. Nhưng mọi ý …

Bài viết Yêu Chạy bộ lên 8 tuổi và câu chuyện về sự chuyên cần bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *