Ý thức tập luyện trong mùa đại dịch: tránh xa nhóm chạy, không tụ tập, không chủ quan

Có tiền chưa chắc mua được sức khỏe, có tri thức không phải lúc nào cũng có thể là người có văn hoá, có ý thức vì cộng đồng. Câu kết trong bài viết về ý thức cộng đồng trên báo Thanh Niên phản ánh chính xác thực trạng xã hội ngày nay. Đặc biệt trong […]

Bài viết Ý thức tập luyện trong mùa đại dịch: tránh xa nhóm chạy, không tụ tập, không chủ quan bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *