Wahoo SYSTM – Trải nghiệm bài tập đạp xe: The Sufferfest, A Week With, GCN, Pro Rides, Inspiration, On Location

Trong những tuần gần đây, mình đang tạm nghỉ chơi Zwift, chuyển qua tập luyện trên nền tảng Wahoo SYSTM trong lúc còn được dùng thử miễn phí. Mình tận dụng thời gian này để khám phá tất cả các tính năng của Wahoo SYSTM trước khi quyết định có đăng ký trả tiền sử …

Bài viết Wahoo SYSTM – Trải nghiệm bài tập đạp xe: The Sufferfest, A Week With, GCN, Pro Rides, Inspiration, On Location bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *