Trải nghiệm SYSTM – Nền tảng tập luyện toàn diện của Wahoo

Bài viết này lẽ ra được mình dành để giới thiệu ứng dụng tập luyện The Sufferfest, nhưng chưa kịp đăng bài thì Wahoo đã hô biến nó thành SYSTM từ ngày 28/09/2021. Thế là phải dành thời gian nghiên cứu lại từ đầu, xoá hết các hình ảnh cũ liên quan đến The Sufferfest …

Bài viết Trải nghiệm SYSTM – Nền tảng tập luyện toàn diện của Wahoo bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *