Tổng kết năm 2021 và chúc mừng năm mới 2022

Chào mừng các bạn đến với bài viết tổng kết năm lần thứ 8 của Yêu Chạy Bộ! Tiếp tục thông lệ hàng năm, ngày cuối cùng trong năm là thời gian mình dành để viết bài tổng kết năm: đúc kết lại hoạt động, thành tích trong năm vừa qua. Đồng thời cũng là …

Bài viết Tổng kết năm 2021 và chúc mừng năm mới 2022 bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *