Tổng kết 2019 – Chúc mừng năm mới 2020

Chào mừng các bạn đến với bài viết tổng kết năm lần thứ 6 của Yêu Chạy Bộ! Tiếp tục thông lệ hằng năm, bài viết cuối cùng trong năm sẽ được dành để mình tổng kết hoạt động, thành tích năm cũ đồng thời đặt ra những mục tiêu phấn đấu cho năm mới. […]

Bài viết Tổng kết 2019 – Chúc mừng năm mới 2020 bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *