Thiết bị đo nhịp tim – Nâng tầm tập luyện

Sử dụng thiết bị đo nhịp tim là cách tối ưu giúp bạn tìm ra được cường độ tập luyện tối ưu cho mình, dựa vào số nhịp tim trên phút. Đa số các thiết bị đo nhịp tim, đều được thiết kế giúp người sử dụng xác định ngưỡng tập luyện tối ưu.

Bài viết Thiết bị đo nhịp tim – Nâng tầm tập luyện bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *