Tập Plyometric để cải thiện tốc độ

Bất cứ runner hoặc triathlete nào cũng mong muốn mình có thể chạy nhanh hơn. Bên cạnh các bài tập chạy và tập gym bổ trợ truyền thống, các HLV […]

The post Tập Plyometric để cải thiện tốc độ appeared first on BoiDapChay.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *