Tập luyện làm sao trong mùa đại dịch Covid 19 (Coronavirus)?

Coronavirus hay Covid 19 hay Virus Vũ Hán hay bất kể cái tên nào bạn đặt cho nó đã biến thành một đại dịch toàn cầu (từ tiếng Anh: pandemic) theo thông cáo từ WHO ngày 11/03/2020 (báo Tuổi Trẻ). Nó không còn là vấn đề của riêng Trung Quốc mà nay đã là hiểm […]

Bài viết Tập luyện làm sao trong mùa đại dịch Covid 19 (Coronavirus)? bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *