Tháng 8 vẫn lock down, vẫn tiếp tục work-out tại nhà

Chuyện tháng 8 chả khác gì tháng 7, trừ việc mình bắt đầu ngán dậy sớm, ngán nấu cơm (vì lo nấu cơm không làm được gì khác), ngán nhảy jumping jacks với high knees, và bắt đầu nghĩ “Uớc gì được đi chạy” :))) PS: Bài lên hơi trễ tại bữa giờ bận quá,…