Strava Multiple Ride Mapper – Ứng dụng tổng hợp cung đường tập luyện trực quan, sinh động

Trước đây, mình thường sử dụng HeatFlask để tạo bản đồ tổng hợp cung đường tập luyện, chia sẻ trong các bài viết tổng kết năm. Ứng dụng này sử dụng dữ liệu từ Strava để vẽ nên bản đồ tập luyện rất trực quan, sinh động. Tuy nhiên, nhược điểm của Heatflask là nó …

Bài viết Strava Multiple Ride Mapper – Ứng dụng tổng hợp cung đường tập luyện trực quan, sinh động bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *