RGT Cycling – Ứng dụng 3D miễn phí dành cho đạp xe trong nhà với Smart Trainer

Kể từ khi lấn sân qua món ba môn phối hợp hồi đầu năm 2019, đạp xe trong nhà trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình tập luyện của mình. Mình luôn thích đạp xe trong nhà hơn so với việc xách xe ra đại lộ đua tốc độ mỗi sáng sớm. …

Bài viết RGT Cycling – Ứng dụng 3D miễn phí dành cho đạp xe trong nhà với Smart Trainer bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *