Niềm vui tập luyện: Tui tập vì tui thích!

Chiều nay mình đã có được bữa tập nhẹ xả cơ đầu tiên sau 3 ngày nằm chèo queo vì COVID-19 hành hạ. Đó chỉ là một đạp xe nhẹ nhàng khoảng 25’ trên Smart Trainer nhưng mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Nhớ lại cái thời 2015 – 2017, mình được vợ phong …

Bài viết Niềm vui tập luyện: Tui tập vì tui thích! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *