Lên giáo án tập luyện 21K hướng đến HCMC Marathon 2021

Sau 3 tháng ăn chơi phè phỡn kể từ khi bể kèo chiến dịch IRONMAN lần 2, từ tuần này mình sẽ quay lại chế độ TẬP LUYỆN NGHIÊM TÚC. Mục tiêu lần này sẽ là chinh phục cự ly Half-Marathon 21K ở giải HCMC Marathon 2021 sẽ tổ chức vào ngày 17/01 năm sau. …

Bài viết Lên giáo án tập luyện 21K hướng đến HCMC Marathon 2021 bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *