Lên giáo án tập IRONMAN 70.3 mừng ngày “giải phóng”

Hôm nay: 14/02/2022 là một ngày ĐẶC BIỆT, rất rất ĐẶC BIỆT! Ngày con nhỏ được đến trường trở lại sau 9 tháng ở nhà. Nghỉ hè đến Tết là có thật! Ngày ba mẹ được giải phóng, được chữa lành khỏi virus #cononha (con ở nhà). Tự do muôn năm! Cuối cùng, không thể …

Bài viết Lên giáo án tập IRONMAN 70.3 mừng ngày “giải phóng” bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *