Ký sự đi chơi nghỉ dưỡng Cam Ranh 3N2Đ chữa bệnh Runner’s Blues (chán đời)

Hello / Aloha / Bonjour, Thuận Bùi đã quay trở lại sau 2 tuần lặn mất tăm, không chém được thêm bất kỳ bài viết nào mới trên Yêu Chạy Bộ. Lý do: bị runner’s blues, tự nhiên thấy chán đời, lạc lối, mất hết hứng thú tập luyện, viết blog. Bài viết này không […]

Bài viết Ký sự đi chơi nghỉ dưỡng Cam Ranh 3N2Đ chữa bệnh Runner’s Blues (chán đời) bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *