Kinh nghiệm phòng tránh chấn thương khi mớt bắt đầu tập chạy

Trước giờ blog mình rất ít có các viết chia sẻ về chấn thương. Lý do vì mình chưa từng bị bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào từ lúc bắt đầu chạy bộ đến nay (mình bắt đầu chạy từ năm 2013). Không có trải nghiệm nên đâu biết chém gió chia sẻ gì …

Bài viết Kinh nghiệm phòng tránh chấn thương khi mớt bắt đầu tập chạy bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *