Kí sự VnExpress Marathon Quy Nhơn 2022 – Bỗng dưng muốn… ị!

Đây là kí sự tham gia VnExpress Marathon Quy Nhơn 2022 của mình – một câu chuyện buồn, rất rất buồn. Vì sao buồn? Đọc qua tiêu đề bài viết có lẽ bạn đã đoán ra nỗi buồn của mình: buồn… ị. Chi tiết câu chuyện buồn này mời xem tiếp sẽ hiểu rõ hơn …

Bài viết Kí sự VnExpress Marathon Quy Nhơn 2022 – Bỗng dưng muốn… ị! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *