Kí sự Tri-Factor Vietnam 2021 – [Phần 1] Tìm lại đam mê

Gần 2 năm rồi mới được viết bài kí sự thi đấu ba môn phối hợp. Mừng quá anh chị em ơi! Lần cuối cùng mình tham gia thi đấu ba môn phối hợp là ở giải Challenge Vietnam 2019, tổ chức ở Nha Trang hồi tháng 7/2019. Từ đó đến nay, chỉ duy nhất …

Bài viết Kí sự Tri-Factor Vietnam 2021 – [Phần 1] Tìm lại đam mê bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *