Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 6] CHẠY: Lê lết với đôi chân kiệt sức

Trong 3 phần thi, CHẠY chắc chắn là phần mình tự tin nhất. Dĩ nhiên, gốc gác runner lấn sân sang chơi triathlon thì sao phải ngán phần chạy. Thâm niên tập luyện chạy bộ nhiều hơn hẳn so với 2 món còn lại (Chạy: 6 năm, Đạp: 7 tháng, Bơi: 9 tháng) mà! Mình […]

Bài viết Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 6] CHẠY: Lê lết với đôi chân kiệt sức bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *