Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 4] BƠI: Từ từ mà tiến, coi chừng bị đạp

12/05/2019 – Ngày thi đấu IRONMAN 70.3 Vietnam 2019. Thành quả tập luyện trong gần 4 tháng vừa qua của mình sẽ được kiểm chứng trong buổi sáng hôm nay. Giờ thi đấu chính thức của giải là 6AM, nhưng với tất cả những vận động viên tham gia, cuộc đua đã bắt đầu từ […]

Bài viết Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 4] BƠI: Từ từ mà tiến, coi chừng bị đạp bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *