Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 3] Sẵn sàng ra trận

Thứ bảy hứa hẹn sẽ là một ngày cực kỳ bận rộn với mình: thử nghiệm Tri Suit, làm quen đường đua và khu vực chuyển tiếp, mò cách dùng Garmin Edge 130, gửi xe đạp, chuẩn bị đồ đua… Kế hoạch trong ngày thứ bảy của mình: 7AM: đạp xe về lên hướng cầu […]

Bài viết Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 3] Sẵn sàng ra trận bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *