Kí sự IRONMAN 70.3 Cebu 2019 – Chiến đấu với “bầy chuột” trên đảo nhiệt đới la tinh đầy nắng gió

Kí sự thi đấu IRONMAN 70.3 Cebu 2019 chia sẻ bởi anh Trần Thanh Phong đến từ TNT Club

Bài viết Kí sự IRONMAN 70.3 Cebu 2019 – Chiến đấu với “bầy chuột” trên đảo nhiệt đới la tinh đầy nắng gió bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *