Kí sự Hành Trình Biển Xanh 2019 (15/06/2019) – Tàn bạo quá sức! (175km)

Tiếp tục loạt bài viết kể chuyện đạp xe, lần này sẽ là trải nghiệm Hành Trình Biển Xanh 2019 (HTBX 2019) tái tê mà mình đã liều mạng dấn thân hồi giữa tháng 6/2019. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy tê háng! Hành Trình Biển Xanh 2019 (15-16/06/2019) là chương trình đạp xe vì […]

Bài viết Kí sự Hành Trình Biển Xanh 2019 (15/06/2019) – Tàn bạo quá sức! (175km) bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *