Kí sự Challenge Vietnam 2019 – [Phần 1] Chuẩn bị đồ nghề, nhận Race Kit, làm quen đường đua

Các bước chuẩn bị trước ngày thi đấu Challenge Vietnam 2019: chuẩn bị đồ nghề thi đấu, load carb, nhận Racekit, làm quen đường đua

Bài viết Kí sự Challenge Vietnam 2019 – [Phần 1] Chuẩn bị đồ nghề, nhận Race Kit, làm quen đường đua bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *