Kí sự Cervelo P-Series xổng chuồng sau 6 tháng

Em xe đạp đua Cervelo P-Series được mình rước về dinh hồi giữa tháng 4 nhằm hướng tới IRONMAN 70.3 Vietnam 2021. Nhưng phận đời éo le, giải huỷ vào giờ chót cộng thêm dịch COVID-19 bùng phát đã khiến em nó bị nhốt trong pain-cave từ đầu tháng 5 đến giờ. Chỉ đến sáng …

Bài viết Kí sự Cervelo P-Series xổng chuồng sau 6 tháng bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *