Khai trương server Discord của Yêu Chạy Bộ, mời bạn ghé qua chơi!

Cách đây vài ngày, mình phát hiện ra trong mục Message requests của Instagram đang có vô số tin nhắn xin tư vấn về chạy bộ, giày chạy, giáo án,… của mọi người gửi đã bị lãng quên từ 2019 đến giờ. Chẳng hiểu sao Instagram lại đẩy các tin nhắn này vào mục Top…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *