[IM 70.3 2020] Tuần 6 – Khởi đầu xui xẻo: chuột rút, bể bánh, té xe

Sau nhiều ngày cày bừa liên tục, hôm nay là ngày nghỉ ngơi đầu tiên của mình từ khi bắt đầu giáo án IM 70.3 mùa 2020. Cảm giác sướng không thể tả! Phải tranh thủ thả lỏng tối đa, vì qua đến thứ ba sẽ phải tiếp tục lao vào vòng xoay mới. Năm […]

Bài viết [IM 70.3 2020] Tuần 6 – Khởi đầu xui xẻo: chuột rút, bể bánh, té xe bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *