IM 70.3 2019 – [Tuần 6] Khởi động chiến dịch

Tuần đầu tiên của giáo án tập luyện cho IM 70.3 2019 đã hoàn thành. Giờ là lúc mình tổng kết lại thành quả của 6 ngày vất vả đã qua. Để tiện việc gọi tên cho đồng bộ với lịch tập của giáo án 20 tuần, mình sẽ gọi tuần khởi động này là…

Bài viết IM 70.3 2019 – [Tuần 6] Khởi động chiến dịch bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *