[Hướng dẫn Zwift] Thiết lập buổi đạp nhóm MeetUp trên Zwift

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các tạo các buổi đạp nhóm MeetUp trên Zwift để rủ rê chiến hữu cùng nhau tập luyện đạp xe trong nhà, thực hành tập luyện Social Distance đúng nghĩa trong mùa đại dịch. Bạn cũng có thể tham gia nhóm đạp MeetUp cuối tuần cùng nhóm […]

Bài viết [Hướng dẫn Zwift] Thiết lập buổi đạp nhóm MeetUp trên Zwift bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *