Hướng dẫn tham gia sự kiện đạp xe trên RGT Cycling

Sáng nay có 1 anh trong nhóm đạp hỏi mình về cách tạo Magic Road trên RGT Cycling. Anh ấy thèm đạp Route Cầu Sài Gòn cho đỡ nhớ nên đã đăng ký tài khoản Premium để trải nghiệm. Sau khi gửi bài hướng dẫn tạo Magic Road, mình nhờ anh tạo luôn event để …

Bài viết Hướng dẫn tham gia sự kiện đạp xe trên RGT Cycling bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *