Hướng dẫn tạo bài tập đạp xe Interval trên Zwift

Khó khăn đầu tiên của mình trong việc tập luyện làm Người Sắt là làm sao thiết lập bài tập đạp xe Interval theo đúng như yêu cầu của giáo án. Ví dụ: CSH4: 7 x 1 phút (tổng cộng 1 giờ), nghĩa là đạp leo dốc 1′ ở cường độ cao, hồi phục 2′, […]

Bài viết Hướng dẫn tạo bài tập đạp xe Interval trên Zwift bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *