Hướng dẫn tải thành tích thủ công từ đồng hồ Garmin lên Strava

Do ảnh hưởng bởi tấn công mạng, Garmin đã tạm ngưng toàn bộ hệ thống của hãng từ ngày 23/07, bao gồm website Garmin.com và hệ thống quản lý thành tích Garmin Connect. Đến hôm nay website chính Garmin.com đã hoạt động lại bình thường nhưng phần quan trọng nhất: Garmin Connect vẫn chưa thể […]

Bài viết Hướng dẫn tải thành tích thủ công từ đồng hồ Garmin lên Strava bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *