Hãy quên chỉ số BMI đi

Vài năm gần đây, Katherine Flegal, một nhà dịch tễ học với chuyên môn về bệnh béo phì cùng cộng sự có một bài tổng hợp các nghiên cứu về […]

The post Hãy quên chỉ số BMI đi appeared first on BoiDapChay.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *