Giới thiệu TEB Podcast – The Early Birds của chị đẹp Teppi Nguyễn

Mới đây chị đẹp Teppi Nguyễn đã liên hệ với mình nhờ giới thiệu TEB Podcast – The Early Birds lên blog Yêu Chạy Bộ để lan toả rộng hơn đến mọi người. Dù đang bận rộn sấp mặt, nhưng mình cũng phải cố gắng lên blog chém gió nhanh vài dòng để giới thiệu…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *