Giáo án tập luyện IRONMAN 70.3 cho người mới

Challenge Vietnam 2019 mới đây đã khép lại năm mở màn sa lầy vào con đường ba môn phối hợp của mình. Dưới đây là chi tiết kí sự 3 giải đấu ba môn phối hợp mình đã tham gia trong năm nay (Bấm vào hình để xem loạt bài kí sự tương ứng) Tri-Factor […]

Bài viết Giáo án tập luyện IRONMAN 70.3 cho người mới bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *