Giáo án Marathon cho mùa chạy cuối năm 2019

Hai tháng nghỉ hè phè phỡn từ sau Challenge Vietnam 2019 sẽ chấm dứt từ hôm nay. Còn đúng 3 tháng nữa mình sẽ phải đối mặt thử thách Marathon 42K ở Techcombank HCMC International Marathon 2019 (08/12/2019). Phải lên giáo án tập luyện ngay từ bây giờ kẻo quá muộn. Lần đầu tiên chạy […]

Bài viết Giáo án Marathon cho mùa chạy cuối năm 2019 bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *