Đường đến Dalat Ultra Trail 2020: bị sốc chạy, tìm cách tăng động lực

Đường đến Dalat Ultra Trail 2020 năm nay sao mông lung quá! Chỉ có 3 tuần chuẩn bị, chưa biết sẽ cày bừa ra sao trên cao nguyên đây… Xin chào Dalat Ultra Trail 2020! Nhớ hồi năm 2018 khi tham gia DLUT 2018 lần đầu tiên, mình cũng chuẩn bị khá tệ hại khi […]

Bài viết Đường đến Dalat Ultra Trail 2020: bị sốc chạy, tìm cách tăng động lực bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *