Đầu tư thiết bị chơi Zwift – [Phần 3] Xây dựng Pain Cave tối ưu cho Zwift

Bài viết cuối cùng trong series Đầu tư thiết bị chơi Zwift lần này dành cho các bạn mong muốn có được trải nghiệm tốt nhất với Zwift. Cụ thể hơn, mục tiêu của bài viết là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng 1 hệ thống “Pain Cave” hoàn chỉnh với Smart Trainer chơi Zwift […]

Bài viết Đầu tư thiết bị chơi Zwift – [Phần 3] Xây dựng Pain Cave tối ưu cho Zwift bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *