Dalat Ultra Trail 2021 dời qua tháng 5, trùng ngày với IRONMAN 70.3 Vietnam. Bể hết kế hoạch!

Hôm qua được đồng bọn thông báo tin dữ “Dalat Ultra Trail 2021 đã bị hoãn, không thể diễn ra vào cuối tháng 3 (28/03)” làm tụt mood thê thảm. Hôm nay cảm thấy đỡ đỡ nên viết nhanh vài dòng tâm sự trên log. Có quá nhiều lý do khiến mình tụt mood khi …

Bài viết Dalat Ultra Trail 2021 dời qua tháng 5, trùng ngày với IRONMAN 70.3 Vietnam. Bể hết kế hoạch! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *