Chuẩn bị đồ nghề thi Tri-Factor – Giải ba môn phối hợp đầu đời

Tri-Factor Vietnam 2019 đã ở sát mông. Giờ là lúc phải chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng để ngày mai lên đường ra Vũng Tàu. Bài viết này mình vừa soạn vừa đi gom đồ cho vào ba lô, tránh bị sót trong lần đầu tiên thử sức với ba môn phối hợp Trang phục […]

Bài viết Chuẩn bị đồ nghề thi Tri-Factor – Giải ba môn phối hợp đầu đời bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *