Chọn Apple Watch Ultra hay Garmin?

Là người dùng Garmin lâu năm, tôi vẫn luôn cho rằng đối thủ chính của Garmin không phải là Coros hay Suunto mà là những smartwatch của các công ty […]

The post Chọn Apple Watch Ultra hay Garmin? appeared first on BoiDapChay.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *