Challenge Tết 2021: Tết không tụ tập, không tăng cân!

Tết không có nghĩ là ngừng tập! Đây là thông điệp mình luôn tự nhắn nhủ với bản thân mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Vì sao? Vì Tết là thời điểm của ăn nhiều, nhậu nhiều, ngủ nhiều. Do đó càng cần phải quyết tâm chạy nhiều hơn để đánh tan mỡ thừa tích …

Bài viết Challenge Tết 2021: Tết không tụ tập, không tăng cân! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *