Bao giờ cho đến mùa RACE!

Từ lúc bùng dịch COVID-19 trở lại hồi cuối tháng 4, cứ mỗi 2 tuần mình sẽ dành thời gian để cập nhật lại Danh sách các giải chạy bị toang – một công việc mình chẳng hứng thú tí nào nhưng vẫn phải cố gắng để giúp mọi người dễ theo dõi. Chứ xem …

Bài viết Bao giờ cho đến mùa RACE! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *