[Bạn đọc viết] Quá mệt với chính sách hoàn hàng và hoàn tiền của adidas VN

Bài viết dưới đây của bạn Như Hải gửi cho mình nhờ đăng lên blog nhằm “review” chính sách bán hàng và hoàn tiền “bá đạo” của anh adidas VN. Mình đã từng review về anh adidas VN này trong 2 bài viết: Phần 1: [Cảnh báo] adidas VN bán hàng lỗi, mua trực tuyến …

Bài viết [Bạn đọc viết] Quá mệt với chính sách hoàn hàng và hoàn tiền của adidas VN bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *