[2023 W23] Dưỡng thương thêm 1 tuần

Theo như kế hoạch, tuần vừa rồi mình sẽ quay lại tập tành chăm chỉ trở lại sau 1 tháng nghỉ ngơi ăn chơi hậu chiến dịch IROMAN 70.3 2023. Nhưng sự cố bất ngờ vào đầu tuần đã khiến kế hoạch đổ bể. Sau gần 2 tuần kiên trì tập nhẹ nghỉ ngơi, cái…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *